Dane rejestrowe

„AMEKS” Inżynierska Spółka Akcyjna

Obrzeżna Północna 24

41-400 Mysłowice

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000039070

Kapitał zakładowy 570 000,00 zł opłacony w całości

NIP 222-00-09-932