Handel i usługi

Na naszym terenie swoją działalność handlowo-usługową świadczą podmioty: